Kontrol af patienter med kroniske lidelser

Vi tilbyder alle vore patienter med kroniske lidelser regelmæssig kontrol

UNDERSØGELSE 1

Finder sted i din fødselsmåned. Du skal hjemme udfylde et spørgeskema, som du kan åbne og printe nederst på siden. Dette skema og al din medicin skal medbringes til sygeplejersken, der foretager selve undersøgelsen. Du vil få taget blodtryk, blodprøver, hjertediagram samt evt. andre undersøgelser. Der vil desuden blive spurgt ind til livstil og arvelige sygdomme. Når der foreligger svar på alle prøver kommer du til svar hos lægen. Her vil du sammen med lægen planlægge den videre behandling.

Du skal ikke møde fastende til undersøgelsen.

Den store kontrol kan ikke bookes online, da der skal afsættes 20 – 30 min.

UNDERSØGELSE 2

Finder sted et halv år forskudt af din fødselsmåned. Her vil der blandt andet blive taget blodtryk og blodprøver. Det aftale individuelt, hvordan der afgives svar på disse prøver.

Det drejer sig blandt andet om følgende lidelser:

  • Lungesygdomme
  • Hjertesygdomme
  • Sukkersyge
  • Forhøjet blodtryk
  • Knogleskørhed
  • Psykiske lidelser
  • Stofskiftelidelser
  • Blodpropper i hjernen
  • Blødninger i hjernen.

Du kan herunder åbne folder, skema og årshjul til print.

Folder:  Kontrol af patienter med kroniske lidelser

Spørgeskema: Forberedelse til undersøgelse 1

Årshjul: Årshjul